Voor wie is wandeltherapie?

De uitleg

Voor wie is het?

Wandeltherapie is geschikt voor jou, als je wil werken aan jezelf en je persoonlijke  ontwikkeling terwijl je beweegt in de buitenlucht. Als je niet bang bent om te reflecteren  op je eigen houding en gedrag en de confrontatie met jezelf aan te gaan. Je nieuwe  wegen durft te bewandelen en wanneer je bereid bent om vanuit jezelf keuzes te maken  en de verantwoordelijkheid wil nemen voor je eigen doen en laten.

Sparren

Klaar om aan de slag

te gaan?

Ook zijn de Wandeltherapie sessies geschikt als je wil sparren met iemand anders dan  vrienden of familie, zonder je veroordeeld of niet begrepen te voelen. Het sparren kan  gaan over uiteenlopende onderwerpen en verschillende zaken die je bezig houden. Ik  werk altijd op basis van vertrouwen en als sparringpartner zal ik je uitdagen om situaties  in je leven vanuit verschillende realistische perspectieven te bekijken en te ervaren.  

Daarnaast is Wandeltherapie een goede manier om gevoelens en ervaringen te bespreken  tijdens een wandeling. 

Welke thema’s zijn geschikt?

Wandeltherapie kan ingezet worden bij veel verschillende thema’s.
Denk hierbij onder andere aan:
  • Lastig je eigen plek in durven nemen. 

  • Meer zichtbaar kunnen zijn 

  • Steviger in je eigen schoenen kunnen staan  

  • Moeite hebben met het helder aangeven van je grenzen 

  • Eigen patronen willen herkennen, erkennen en doorbreken  Een gezondere balans tussen hoofd & hart 

  • Leren omgaan met emoties, zoals verdriet, boosheid, angst of pijn Om leren gaan met frustratie en irritatie  

  • Moeite hebben met het uiten van gevoelens en gedachten 

  • Moeite hebben met loslaten; acceptatie 

  • Werken aan acceptatie van stukken uit het verleden 

  • Het verwerken van trauma’s en traumagerelateerde klachten

  • Het vinden van antwoorden op identiteitsvraagstukken 


  Daarnaast is Wandeltherapie een goede manier om bepaalde gevoelens tijdens de wandeling een uitlaatklep te geven. Je zal tijdens de wandeling leren om jezelf te ontspannen en om je emoties beter te reguleren. 

 • Onzekerheid, weinig zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld 

 • Willen werken aan autonomie en zelfsturing

 • Het niet durven nemen van je eigen verantwoordelijkheid

 • Stemmingsklachten zoals somberheid

 • Aanhoudende vermoeidheid en rusteloosheid

 • Stress, spanning en burn-out klachten 

 • Last hebben van perfectionisme; het goed moeten doen

 • Last hebben van controledwang  

 • Bang zijn om te falen 

 • Te weinig tijd voor jezelf kunnen make

 • Relatieproblematiek

 • Werkgerelateerde zaken 

 

Contra-indicaties Wandeltherapie

Het kan voor komen dat klachten of problemen te complex van aard zijn en ze niet  passen bij mijn expertise of manier van werken. Dit zal ik tijdens de intake dan ook aan je teruggeven.  

Denk hierbij aan:

  • Deelnemers onder de 16 jaar 

  • Gebrek aan intrinsieke motivatie 

  • Fysieke en visuele beperkingen die het wandelen niet of nauwelijks mogelijk maken Als de hoofdbehandelaar het afraadt 

  • Gebruik van zware medicatie 

  • Deelnemers waarbij de psychiatrische problematiek op de voorgrond staat.  Denk aan: schizofrenie, actuele psychotische klachten en suïcidaal gedrag. Een verstoorde agressieregulatie en dreigend of daadwerkelijk gewelddadig gedrag Ernstige stemmingsstoornissen  

  • Sterk crisis gevoelige problematiek 

  • Automutilatie 

  • Ernstige eetstoornissen 

  • Ernstige verslavingen  

  • Een geschiedenis van epileptische aanvallen  

   Neem bij twijfel contact op met je behandelaar en/of huisarts en raadpleeg of  Wandeltherapie geschikt is als onderdeel van de behandeling.